محاسبه آنلاین قیمت و ثبت درخواست

به سامانه هوشمند محاسبه آنلاین هزینه ساخت و نصب کابینت خوش آمدید!
برای محاسبه دقیق لطفا راهنما را در صفحه بعد مطالعه فرمایید
به سامانه هوشمند محاسبه آنلاین هزینه ساخت و نصب کابینت خوش آمدید!

1- تمامی اعداد را بر حسب سانتی متر انتخاب نمایید. 
2- اگر در مورد نحوه محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه اطلاعاتی ندارید توصیه می کنیم ابتدا آموزش آن را در صفحه محاسبه قیمت کابینت آشپزخانه مطالعه نمایید. 
3- در جدول ذیل بعد از وارد نمودن ابعاد کابینت ها، سیستم به صورت اتوماتیک ضریب مربوطه را برای شما نمایش می دهد و آن را در محاسبات به حساب می آورد. 
4- با توجه به تفاوت ضرایب خواهشمند است دقت نمایید تا کابینت های دیواری و زمینی را در قسمت خود وارد نمایید. 
5- ابعاد استاندارد (ضریب 1): برای کابینت های دیواری “ارتفاع 72 با عمق 30 سانتی متر” و برای کابینت های زمینی “ارتفاع 72 با عمق 55 سانتی متر” می باشد. 
6- درصورت ورود اطلاعات اشتباه می توانید خط مربوطه را با کلیک بر روی علامت سطل زباله حذف نمایید. 
7- سیستم به صورت اتوماتیک ۴۰٪ و ۶۰٪ دیواری و زمینی را برای شما محاسبه می نماید. 
8- بعد از وارد نمودن ابعاد دیواری و زمینی و قیمت بر روی دکمه محاسبه کلیک نمایید تا طبق ورودی های شما سیستم محاسبه نماید.( وارد نمودن قیمت اجباری می باشد) 
9- در جدول محاسبه قیمت تمام شده ذیل هزینه درب نما محاسبه نشده است. هزینه درب نما توسط کابینت سازان به روش های مختلفی محاسبه می شود که مبلغ تمام شده آن ها باهم برابر است. برخی آن را به صورت تعداد محاسبه می کنند، برخی هزینه آن را به متراژ اضافه می کنند و در روش دیگر به صورت متر مربع محاسبه می شود.در پایان محاسبه می توانید این متراژ را به همراه ده درصد هزینه حمل و نصب به جمع کار خود اضافه نمایید.

درخواست محاسبه هزینه برای کدام مورد را دارید؟

کابینت

کابینت دیواری

طول عمق ارتفاع ضریب متراژ حذف

کابینت زمینی

طول عمق ارتفاع ضریب متراژ حذف

کابینت اوپن

طول عمق ارتفاع ضریب متراژ حذف

کابینت کمدی

طول عمق ارتفاع ضریب متراژ حذف

کابینت ویترین

طول عمق ارتفاع ضریب متراژ حذف

محاسبه

40 % متراژ دیواری متر
60 % متراژ زمینی متر
90 % متراژ اوپن متر
180 % متراژ کمد متر
80 % متراژ ویترین متر
متراژ کل متر
قیمت هر متر مربع
قیمت کل تومان